Fiske ophold

2 retters menu efter kokkens valg og årstidernes råvarer

1 nat i kroværelse for 2 personer

Morgenmad

For 2 personer i kroværelse kr. 1095,-

Tilæg ved opgradering af værelse:
Bedre kroværelse kr. 100,-
Bedste kroværelse kr. 250,-

Kongeåen er en af de få store åer i landet, hvis forløb er forholdsvist uberørt. Der er ikke gennemført vandløbsreguleringer på åen. I 1980 gennemførtes en større fredning af Kongeådalen. Fra 1864 til 1920 udgjorde Kongeåen, på et langt stykke, statsgrænsen mellem Danmark og Tyskland. På strækningen 2 km øst for Kongeåkroen og til Vadehavet er det tilladt at fiske.